ภาครัฐ

Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (หอสมุดกลางแห่งชาติกรุงโรม) เป็นหนึ่งในหอสมุดแห่งชาติสองแห่งของอิตาลี โดยภารกิจหลักคือการเก็บรวบรวมและดูแลรักษาสิ่งพิมพ์ที่สำคัญของอิตาลี รวมไปถึง…

การศึกษา

มร. ชิโนซาว่า เป็นศาสตราจารย์ด้านวิชากฎหมายที่ Seikei University มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้านกฎหมายแพ่ง ทรัพย์สินทางปัญญา และลิขสิทธิ์ เขานำเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

การแพทย์

Square Clinic เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยล้าอย่างมากเนื่องจากความผิดปกติของต่อมหมวกไต ดร. เรียวสุเกะ ฮอนมะ และ ดร. เรียวโกะ ฮอนมะ ทำการศึกษาภายใต้การดูแลของ ดร. วิลสัน ซึ่ง…

สิ่งพิมพ์

amana inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ amana group มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ และเป็นผู้นำด้านการผลิตสื่อโฆษณา โดยให้บริการเกี่ยวกับการวางแผน…

การแพทย์

Square Clinic เป็นโรงพยาบาลที่ให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีอาการเหนื่อยล้าอย่างมากเนื่องจากความผิดปกติของต่อมหมวกไต ดร. เรียวสุเกะ ฮอนมะ และ ดร. เรียวโกะ ฮอนมะ ทำการศึกษาภายใต้การดูแลของ ดร. วิลสัน ซึ่ง…