ข้อมูลผู้ติดต่อ
ข้อมูลบริษัท
สอบถาม
รุ่นที่สนใจ
ScanSnap S1100i ScanSnap iX1500
ScanSnap iX100 ScanSnap SV600
ScanSnap S1300i ScanSnap iX500
ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัว *
ลงทะเบียนเพื่อรับแจ้งข่าวคราวเกี่ยวกับโปรโมชั่น

ข้อมูลติดต่อ

Singapore / Indonesia / Malaysia

Singapore

Fujitsu Asia Pte Ltd
Tel: +65 6512 7555
Email: scanner@sg.fujitsu.com

Indonesia

PT Fujitsu Indonesia
Tel: +62 21 570 9330
Email: callcenter.fid@fujitsu.com

Malaysia

Fujitsu (Malaysia) Sdn Bhd
Tel: +60-3 8230 4188
Email: askfujitsu@my.fujitsu.com
Philippines / Thailand / Vietnam

Philippines

Fujitsu Philippines, Inc.
Tel: +63-2 841 8488
Email: info@ph.fujitsu.com

Thailand

Fujitsu (Thailand) Co., Ltd.
Tel: +66 2 302 1500
Email: info@th.fujitsu.com

Vietnam

Fujitsu Vietnam Limited
Tel: +84 4 2220 3113
Email: sales@vn.fujitsu.com
Bangladesh / Bhutan / Brunei
Cambodia / Laos / Myanmar
Nepal / Pakistan / Republic of Maldives
Sri Lanka / Timor-Leste