Pernyataan Privasi

Mukadimah

PFU Asia Pacific Pte Ltd. (“PAPL”) menghormati privasi anda. Pernyataan Privasi ini memberitahu anda tentang amalan privasi PAPL dan pilihan yang anda boleh buat tentang cara Maklumat Peribadi tentang anda, termasuk dari aktiviti dalam talian anda, dikumpulkan dan bagaimana Maklumat Peribadi itu digunakan oleh PAPL. Terma “Maklumat Peribadi” merangkumi semua maklumat yang membenarkan atau memudahkan mengenal pasti individu tetapi bukan maklumat yang dikecualikan oleh undang-undang cth. maklumat hubungan perniagaan anda.

1. Pengumpulan Maklumat Peribadi.

PAPL mengiktiraf kepentingan Maklumat Peribadi yang mana anda boleh dikenal pasti, seperti nama, alamat, atau alamat e-mel anda. PAPL menghormati privasi orang yang melawat laman webnya. Oleh itu, anda boleh melawat mana-mana laman web PAPL tanpa mendedahkan sebarang Maklumat Peribadi. Bagaimanapun, PAPL boleh menjejaki alamat Internet orang yang melawat laman webnya dan PAPL boleh menganalisis data ini untuk trend dan statistik. Walau bagaimanapun, data yang dikesan tidak termasuk Maklumat Peribadi anda.

Beberapa laman web PAPL boleh menghantar “cookie” dan teknologi lain ke komputer anda atau mengumpul Maklumat Peribadi anda dengan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan; sila rujuk Pernyataan Privasi di laman web PAPL khusus untuk melihat bagaimana Maklumat Peribadi anda dikendalikan. Tidak ada, bagaimanapun, sebarang kewajipan untuk anda menyediakan PAPL dengan Maklumat Peribadi anda. Jika anda tidak ingin memberikan maklumat yang diminta, anda masih boleh melawat kebanyakan laman web PAPL, tetapi anda mungkin tidak dapat mengakses pilihan, tawaran dan perkhidmatan tertentu.

Secara umum, PAPL mengumpulkan hanya Maklumat Peribadi yang anda berikan secara sukarela, contohnya, apabila anda mendaftar dengan salah satu laman web PAPL, atau apabila anda meminta maklumat atau memberikan komen. Kedua-dua jenis dan jumlah Maklumat Peribadi yang dikumpul akan terhad kepada maklumat yang berkaitan dengan tujuan yang dikenal pasti dan diperolehi dengan cara yang sah dan adil, selaras dengan Perundangan Perlindungan Data yang berkenaan.

Dalam beberapa kes, bagaimanapun, PAPL atau rakan kongsinya memerlukan maklumat tertentu daripada anda untuk memberi anda perkhidmatan yang sesuai dan komprehensif. Dalam kes sedemikian, PAPL akan meminta anda memberikannya dengan Maklumat Peribadi yang diperlukan, cth. dengan mendaftar. Semasa prosedur pendaftaran PAPL akan meminta persetujuan anda untuk mengumpul, menyimpan, memproses dan memindahkan Maklumat Peribadi anda kepada pihak ketiga (lihat bahagian 3 di bawah).

Jika anda memberikan butiran seperti (nama, alamat, e-mel, jenis dan skop penggunaan produk dan perkhidmatan PAPL yang digunakan oleh anda) PAPL akan memaklumkan kepada anda dalam apa jua keadaan tentang bagaimana Maklumat Peribadi akan digunakan atau berpotensi dipindahkan kepada pihak ketiga sebelum anda menyerahkannya, seperti Perundangan Perlindungan Data yang berkenaan.

PAPL menyelamatkan Maklumat Peribadi anda selagi perlu untuk memenuhi tujuan yang dikenal pasti serta mematuhi Perundangan Perlindungan Data yang berkenaan.

2. Penggunaan Maklumat Peribadi.

PAPL hanya akan menggunakan Maklumat Peribadi anda untuk tujuan yang diketahui oleh anda, atau yang telah anda terima terlebih dahulu. Biasanya, tujuan ini termasuk:

  • Untuk melaksanakan kontrak yang mana anda menjadi pihak, atau mengambil langkah-langkah atas permintaan anda sebelum membuat kontrak;
  • Untuk melindungi kepentingan utama anda;
  • Bagi pentadbiran keadilan, untuk menjalankan mana-mana fungsi kerajaan atau jabatan kerajaan, atau untuk menjalankan sebarang fungsi lain yang dijalankan oleh awam atas kepentingan awam;
  • Untuk menjawab soalan anda;
  • Untuk memberikan tawaran atau maklumat yang diminta oleh anda;
  • Untuk berkomunikasi dengan anda tentang produk dan perkhidmatan PAPL dan menghantar komunikasi pemasaran yang telah anda bersetuju sebelum ini;
  • Untuk memenuhi komitmen produk dan / atau perkhidmatan PAPL kepada anda;
  • Untuk meningkatkan dan membangunkan produk dan perkhidmatan PAPL;
  • Untuk menangani dan meneruskan pertanyaan pengambilan atau untuk tujuan pekerjaan; dan / atau
  • Untuk mencegah dan mengesan ancaman keselamatan, penipuan atau aktiviti berniat jahat yang lain.

Di samping itu, PAPL boleh menggunakan Maklumat Peribadi apabila perlu secara sah untuk: melindungi hak undang-undangnya; melindunginya daripada tuntutan dan tindakan undang-undang; mematuhi perintah mahkamah atau perintah oleh undang-undang yang dikeluarkan daripada pihak berkuasa awam; atau sebaliknya diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.

Tinjauan Pendapat Awam dan Pengiklanan/Pemasaran.

PAPL hanya akan menggunakan Maklumat Peribadi yang telah anda sediakan untuk tujuan pengiklanan dan pemasaran setakat yang telah anda terima sebelum ini.

PAPL menjalankan tinjauan pendapat awam sama ada secara langsung atau dengan kerjasama institut penyelidikan pasaran. Sama ada PAPL atau institut penyelidikan pasaran dalam konteks ini menilai beberapa topik, cth. penarafan produk, reka bentuk, langkah-langkah pemasaran serta kepentingan pengguna tertentu dan keperluan tentang produk dan perkhidmatan PAPL. Mengambil bahagian dalam tinjauan membolehkan PAPL mengumpulkan maklumat penting yang boleh digunakan dalam pembangunan produk dan perkhidmatan baru oleh PAPL. Setakat ini PAPL bergantung kepada perkhidmatan sebuah institut penyelidikan pasaran, institut penyelidikan pasaran hanya akan bertindak bagi pihak, dan seperti yang diarahkan oleh, PAPL. Maklumat peribadi yang dikumpulkan dalam konteks tinjauan hanya akan digunakan oleh PAPL untuk meningkatkan lagi produk dan perkhidmatannya sendiri. Apa-apa penggunaan tambahan Maklumat Peribadi anda oleh institut penyelidikan pasaran adalah dikecualikan, dan juga larangan sebarang pemindahan kepada pihak ketiga yang lain.

3. Pendedahan kepada Pihak Ketiga.

PAPL boleh mendedahkan Maklumat Peribadi anda kepada syarikat gabungannya, rakan kongsi strategik dan rakan kongsi perkhidmatan yang membantu PAPL dalam menyediakan perkhidmatannya kepada anda. Selain itu, jika PAPL menentukan keperluan untuk menjual, membeli, bergabung atau menyusun semula perniagaannya, ia juga mungkin perlu mendedahkan Maklumat Peribadi anda atas sebab-sebab perniagaan tersebut, tetapi akan mendorong Perlindungan Peribadi anda yang relevan dan sesuai dalam perkara sedemikian. Di samping itu, pendedahan mungkin diperlukan untuk sebab undang-undang, seperti yang dinyatakan dalam bahagian 2 di atas.

4. Keselamatan.

Maklumat Peribadi anda akan dilindungi oleh perlindungan keselamatan yang munasabah terhadap kerugian tidak sengaja, pemprosesan yang tidak dibenarkan, kemusnahan, atau penggunaan atau pengubahsuaian, atau pendedahan tanpa kebenaran Maklumat Peribadi anda.

5. Pengekalan Maklumat Peribadi.

PAPL akan mengekalkan Maklumat Peribadi anda yang berdaftar selagi akaun anda aktif atau diperlukan untuk memberikan anda perkhidmatan yang diminta, melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang.

6. Pemindahan Antarabangsa.

PAPL adalah anak syarikat PFU Ltd. (“PFU”) dan anak syarikat Fujitsu Ltd (“Fujitsu”). PFU dan Fujitsu adalah organisasi global dan terdiri daripada banyak syarikat. Oleh sebab itu, Maklumat Peribadi anda boleh dipindahkan ke luar negara kepada syarikat-syarikat dalam PFU (termasuk pembekal perkhidmatan yang beroperasi bagi pihak mereka) dan kepada pihak ketiga yang dipercayai, supaya mereka boleh memproses Maklumat Peribadi Anda atas nama PAPL. Ini diperlukan untuk membolehkan PAPL mengurus dan menyokong operasi perniagaannya, untuk menyediakan dan menyampaikan perkhidmatan kepada pelanggannya, untuk membantu PAPL dengan inisiatif pemasaran dan komunikasi, dan untuk menyusun semula perniagaannya seperti yang dinyatakan dalam bahagian 3 di atas. Dengan menggunakan laman web PAPL atau sebaliknya menyediakan PAPL dengan Maklumat Peribadi, anda bersetuju dengan PAPL melakukannya mengikut syarat-syarat Pernyataan Privasi ini dan Perundangan Perlindungan Data yang berkenaan.

7. Media Sosial, Cookie dan teknologi lain.

Media Sosial

Laman web PAPL menggunakan plug masuk rangkaian sosial seperti Twitter, Facebook, Linkedin, dan Google+. Plug masuk platform lain ini boleh diiktiraf dengan menggunakan logo atau kata-kata yang sesuai dari platform masing-masing. Jika anda menggunakan salah satu daripada plug masuk ini untuk memilih salah satu laman web PAPL, plug masuk ini dapat membuat sambungan langsung antara pelayar yang anda gunakan dan laman web rangkaian sosial yang sesuai. Oleh kerana pemindahan ini berlaku secara langsung di antara penyemak imbas anda dan rangkaian masing-masing, PAPL tidak mempunyai sebarang akses atau pengetahuan mengenai sebarang data yang dihantar. Oleh sebab itu, PAPL tidak mempunyai kawalan terhadap penggunaan data ini dalam rangkaian media sosial masing-masing.

Jika anda menggunakan rangkaian media sosial dan membuat kandungan tersedia kepada peserta rangkaian ini – kandungan seperti imej, maklumat, butiran hubungan, pendapat peribadi anda atau mana-mana jenis Maklumat Peribadi – ini tidak dilindungi oleh Pernyataan Dasar ini. Sebaliknya, syarat-syarat penggunaan dan dasar privasi pengendali masing-masing di mana rangkaian media sosial itu hendaklah digunakan pada mana-mana kandungan sedemikian.

Cookie, Web beacon dan teknologi lain

PAPL mengumpul maklumat tentang pelawat ke laman webnya melalui penggunaan cookie dan web beacon dan teknologi lain untuk meningkatkan lagi perkhidmatan dan tawaran dalam talian. Dengan cara ini, keperluan pelanggan dapat dipenuhi dengan lebih baik oleh PAPL dengan memberitahu pengunjung yang klik mana bahagian laman webnya, serta mengenali pelayar anda pada kali seterusnya anda melawat laman web PAPL. Oleh sebab itu, laman web PAPL menghantar “cookie” ke komputer anda untuk memberikan perkhidmatan yang disediakan kepada anda apabila anda kembali ke laman web. Cookie adalah fail teks kecil yang dimuat turun dan disimpan di komputer anda apabila anda melawat laman web PAPL. Mereka sama ada boleh menjadi hanya untuk tempoh masa, atau sesi, apabila pelayar web anda dibuka kepada laman web PAPL, atau mereka boleh menjadi cookie berterusan yang menyimpan keutamaan anda pada masa akan datang ke laman web.

Sesetengah bidang kuasa mungkin memerlukan persetujuan anda sebelum menyediakan cookie dan peranti penjejakan serupa kepada komputer anda, seperti persetujuan terlebih dahulu, atau jika persetujuan boleh disimpulkan melalui penyemak imbas / tetapan aplikasi yang sesuai atau cara lain. Anda boleh menolak penggunaan cookie dengan memilih tetapan yang sesuai pada penyemak imbas anda; sebagai contoh, anda sentiasa boleh menetapkan penyemak imbas anda untuk memberitahu anda apabila anda menghantar cookie dan kemudian menolak untuk menerimanya. Dan anda sentiasa boleh memadam cookie pada bila-bila masa yang anda mahukan.

“Web beacon” adalah imej elektronik yang dapat mengenali jenis maklumat tertentu, seperti penggunaan laman web. Mereka sering digabungkan dengan cookie.

Web beacon masih boleh menjadi identiti lawatan, tetapi tidak akan dapat mengaitkan dengan sebarang maklumat cookie. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika anda melakukan ini, anda mungkin tidak boleh menggunakan fungsi penuh laman web PAPL.

Untuk maklumat lanjut mengenai cookie, sila lawati: www.aboutcookies.org

Google Analytics

Laman web PAPL boleh menggunakan Google Analytics, iaitu perkhidmatan analisis berasaskan web Google Inc. (“Google”). Google Analytics menggunakan cookie, yang disimpan di komputer pengguna dan membenarkan analisis penggunaan laman web PAPL oleh anda. Maklumat yang dihasilkan oleh cookie tentang penggunaan pengguna laman web PAPL secara amnya dipindahkan ke salah satu pelayan Google di Amerika Syarikat dan disimpan di sana. Perlindungan Identiti Internet Protocol (IP) pengguna telah diaktifkan di laman web Google, jadi – terlebih dahulu – alamat IP pengguna akan dipendekkan oleh Google dalam negara asal. Hanya dalam kes-kes yang luar biasa, alamat IP yang penuh akan dipindahkan ke pelayan Google yang terletak di Amerika Syarikat dan dipendekkan di sana.

Google akan menggunakan maklumat ini untuk menilai penggunaan pengguna laman web PAPL, dalam usaha untuk menyusun laporan mengenai aktiviti laman web. Dalam apa keadaan sekalipun Google mengaitkan alamat IP anda yang dihantar oleh pelayar anda dengan data lain yang disimpan oleh Google. Walau bagaimanapun, anda boleh menghalang pemasangan cookie Google dengan tetapan penyemak imbas anda yang sesuai. Selain itu, anda boleh menghalang pengumpulan Maklumat Peribadi anda dengan Google Analytics dengan klik pada butang “non-accept”, yang boleh didapati apabila pertama kali melayari laman web PAPL itu.

Maklumat lanjut tentang terma penggunaan dan perlindungan data berkenaan dengan Google Analytics tersedia di: https://www.google.com/analytics

8. Pautan ke laman web lain.

PAPL tidak mengumpul Maklumat Peribadi dari laman web pihak ketiga. Jika PAPL menerima Maklumat Peribadi anda dari laman pihak ketiga, PAPL akan meminta kebenaran anda sebelum mengumpul, menyimpan dan memprosesnya.

Juga, sila ambil perhatian bahawa laman web yang dikaitkan secara langsung atau tidak langsung daripada laman web ini (“Laman Dipautkan”) tidak boleh dikendalikan atau disenggarakan oleh PAPL. Jika anda telah berhubung dengan mana-mana Laman Dipautkan, PAPL tidak mempunyai kawalan ke atas pengumpulan, penyimpanan atau pemprosesan Maklumat Peribadi anda yang mungkin dipindahkan kepada pihak ketiga (cth. Alamat IP atau laman web URL yang mengandungi pautan). Oleh sebab itu, PAPL menuntut liabiliti untuk mengakses, dan menggunakan, mana-mana Laman Dipautkan, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap amalan dasar Laman yang Dipautkan.

9. Soalan-soalan atau Kebimbangan.

Untuk sebarang pertanyaan atau kebimbangan mengenai Maklumat Peribadi anda, Pernyataan Dasar ini, atau pengendalian PAPL Maklumat Peribadi anda, sila hubungi PAPL di pfu.scannersupport@sg.fujitsu.com.

Dalam batasan undang-undang, PAPL akan berusaha untuk bertindak balas terhadap semua permintaan dan aduan dalam masa yang munasabah, dengan cara yang munasabah, dan dalam bentuk yang umumnya difahami.

10. Perubahan kepada Pernyataan Dasar.

Pernyataan Dasar ini mungkin berubah dari semasa ke semasa dengan menyiarkan versi terkini di laman web PAPL, dengan itu menggantikan versi terdahulu.

 

(Ditubuhkan pada Oktober, 2018)