ScanSnap S1300i

สแกนเนอร์สีแบบ Duplex ขนาดกะทัดรัด

สแกนเอกสารหลายหน้าทั้งสองด้านได้รวดเร็วกว่า

ScanSnap S1300i สแกนทั้งสองด้านของเอกสารแต่ละหน้าด้วยความเร็วสูงสุด 12 หน้าต่อนาที และบันทึกเป็น PDF, PDF ที่ค้นหาได้, JPEG หรือโปรแกรม Office เช่น Word หรือ Excel® ได้โดยตรง ScanSnap S1300i รับรู้ขนาดของเอกสารแต่ละชุดโดยอัตโนมัติ รวมทั้งตรวจจับและแก้ไขเอกสารที่บิดเบี้ยว และแสดงภาพในแนวนอนหรือแนวตั้งอย่างเหมาะสม และคุณยังสามารถเลือกที่จะลบหน้าเปล่าโดยอัตโนมัติได้อีกด้วย

เปี่ยมประสิทธิภาพในขนาดกะทัดรัด!

ScanSnap S1300i มีขนาดเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของกระดาษขนาดมาตรฐาน และนับเป็นสแกนเนอร์ ScanSnap ขนาดเล็กที่สุดที่สามารถสแกนทั้งสองด้านของเอกสารหลายหน้า ใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มเดียว สามารถตั้งวางบนโต๊ะทำงานหรือพกพาติดตัวขณะเดินทาง เรียงซ้อนเอกสารไว้ในถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ไม่เกิน 10 หน้า และกดปุ่มสีฟ้า เพื่อเริ่มการสแกน

ใช้ไฟจากพอร์ต USB เพิ่มความสะดวกในการพกพา

ScanSnap S1300i มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ AC แต่เพื่อความสะดวกในการพกพาที่มากขึ้น ScanSnap S1300i สามารถใช้ไฟผ่านทางพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์* ในกรณีที่ไม่มีปลั๊กไฟ AC ให้ใช้งาน

*ในการใช้สายไฟ USB คอมพิวเตอร์จะต้องมีพอร์ต USB สองพอร์ต พอร์ตหนึ่งสำหรับป้อนกระแสไฟ และอีกพอร์ตหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อสาย USB

ใช้ไฟจากพอร์ต USB เพิ่มความสะดวกในการพกพา

ScanSnap S1300i มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ AC แต่เพื่อความสะดวกในการพกพาที่มากขึ้น ScanSnap S1300i สามารถใช้ไฟผ่านทางพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์* ในกรณีที่ไม่มีปลั๊กไฟ AC ให้ใช้งาน

*ในการใช้สายไฟ USB คอมพิวเตอร์จะต้องมีพอร์ต USB สองพอร์ต พอร์ตหนึ่งสำหรับป้อนกระแสไฟ และอีกพอร์ตหนึ่งสำหรับการเชื่อมต่อสาย USB

ประสบการณ์เหนือชั้นด้วย ScanSnap Home

ScanSnap Home ผสานรวมทุกฟังก์ชั่นที่คุณชื่นชอบไว้ในแพลตฟอร์มหนึ่งเดียว รองรับการใช้งานข้อมูลสแกนหลากหลายรูปแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประสบการณ์เหนือชั้นด้วย ScanSnap Home

ScanSnap Home ผสานรวมทุกฟังก์ชั่นที่คุณชื่นชอบไว้ในแพลตฟอร์มหนึ่งเดียว รองรับการใช้งานข้อมูลสแกนหลากหลายรูปแบบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สเปคของ S1300i

สแกนเนอร์สีแบบ Duplex ขนาดกะทัดรัด

ชนิดของสแกนเนอร์

พกพา

วิธีการใช้งาน

ด้านเดียว / สองด้าน โดยใช้ ADF (Automatic Document Feeder)

ความจุรางกระดาษ

10 แผ่น

พื้นที่สแกน

A4

ความเร็วในการสแกน / หน้า (300dpi)

12ppm

การสแกน A3

N/A

แหล่งพลังงาน

USB / อะแดปเตอร์ AC

Wi-Fi

N/A

ตรวจจับการป้อนเอกสารหลายแผ่น

ตรวจสอบความยาว

ขนาด

กว้าง 284 มม. ลึก 99 มม. สูง 77 มม.

น้ำหนัก

1.4กก.

ไดรเวอร์

Windows ® / Mac OS

บันทึกเป็น PDF / JPEG

มี

โปรแกรมจัดการนามบัตร

มี

ซอฟต์แวร์แก้ไข PDF

N/A

สแกนเป็น Word / Excel / PPT ที่แก้ไขได้

มี

สแกนไปยังคลาวด์

มี

สแกนไปยังมือถือโดยตรง

N/A

ชนิดของสแกนเนอร์

พกพา

วิธีการใช้งาน

ด้านเดียว / สองด้าน โดยใช้ ADF (Automatic Document Feeder)

ความจุรางกระดาษ

10 แผ่น

พื้นที่สแกน

A4

ความเร็วในการสแกน / หน้า (300dpi)

12ppm

การสแกน A3

N/A

แหล่งพลังงาน

USB / อะแดปเตอร์ AC

Wi-Fi

N/A

ตรวจจับการป้อนเอกสารหลายแผ่น

ตรวจสอบความยาว

ขนาด

กว้าง 284 มม. ลึก 99 มม. สูง 77 มม.

น้ำหนัก

1.4กก.

ไดรเวอร์

Windows ® / Mac OS

บันทึกเป็น PDF / JPEG

มี

โปรแกรมจัดการนามบัตร

มี

ซอฟต์แวร์แก้ไข PDF

N/A

สแกนเป็น Word / Excel / PPT ที่แก้ไขได้

มี

สแกนไปยังคลาวด์

มี

สแกนไปยังมือถือโดยตรง

มี

กรณีศึกษา

ลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลกไว้วางใจเลือกใช้ ScanSnap

ก้าวล้ำนำหน้าด้วย ScanSnap

การทำงานแบบ Paperless อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพเริ่มต้นที่นี่