สนุบสนุน

เราพร้อมให้ความช่วยเหลือในทุกขั้นตอนของการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล

ข้อมูลติดต่อ

3 + 15 =

ข้อมูลติดต่อ

สิงคโปร์ / อินโดนีเซีย / มาเลเซีย

สิงคโปร์

Fujitsu Asia Pte Ltd
โทร: +65 6512 7555
อีเมล: scanner@fujitsu.com

อินโดนีเซีย

พีที ฟูจิตสึ อินโดนีเซีย
โทร: +62 21 570 9330
อีเมล: callcenter@id.fujitsu.com

มาเลเซีย

Fujitsu (มาเลเซีย) Sdn Bhd
โทร: +60-3 8230 4188
อีเมล: askfujitsu.my@fujitsu.com

ฟิลิปปินส์ / ไทย / เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

ฟูจิตสึฟิลิปปินส์ อิงค์
โทร: +63-2 841 8488
อีเมล: info@ph.fujitsu.com

ประเทศไทย

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด
โทร: +66 2 302 1500
อีเมล: info.th@fujitsu.com

เวียดนาม

Fujitsu Vietnam Limited
โทร: +84 4 2220 3113
อีเมล: sales@vn.fujitsu.com

บังกลาเทศ / ภูฏาน / บรูไน

บังคลาเทศ

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com

ภูฏาน

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com

บรูไน

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com

กัมพูชา / ลาว / เมียนมาร์

กัมพูชา

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com

ลาว

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com

พม่า

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com

เนปาล / ปากีสถาน / สาธารณรัฐมัลดีฟส์

เนปาล

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com

ปากีสถาน

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com

สาธารณรัฐมัลดีฟส์

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com

ศรีลังกา / ติมอร์-เลสเต

ศรีลังกา

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com

ติมอร์-เลสเต

อีเมล:

pfu.contact@fujitsu.com